Najlepsze praktyki w utrzymaniu czystości w systemie wydechowym ciężarówek

Pogarszająca się jakość powietrza, której powodem w pewnej mierze jest również działanie branży transportowej, sprawia, że dążenie do obniżenia emisji szkodliwych składników spalin opuszczających układy wydechowe samochodów staje się coraz ważniejsze i przekłada się na coraz to nowe regulacje środowiskowe. By sprostać wymogom kolejnych zaostrzanych norm Euro, producenci pojazdów są zmuszeni do montowania w nich systemów pozwalających na efektywne eliminowanie najbardziej szkodliwych cząsteczek znajdujących się w spalinach. W tym celu stosowane są urządzenia umożliwiające usuwanie znacznej części zanieczyszczeń. Rozwiązaniem, które jest powszechnie, są specjalne katalizatory powodujące dopalanie rozmaitych substancji groźnych dla środowiska. By mogły one prawidłowo funkcjonować, trzeba jednak zadbać o ich stan. Przykładem takich działań może być profesjonalne czyszczenie filtra DPF. Przekonajmy się, z czym się to wiąże.

Czym są filtry DPF i jak działają?

Filtry cząstek stałych to urządzenia pozwalające na pozbycie się szkodliwych cząstek zawartych w gazach spalinowych przez dopalenie ich w wysokiej temperaturze. W większości silników wysokoprężnych korzysta się w tym celu z filtrów DPF (Diesel Particulate Filter), będących tzw. filtrami suchymi. W samochodach producentów francuskich spotyka się filtry FAP (Le Filtre à Particules), czyli tzw. mokre. Sposób działania filtrów cząstek stałych jest zbliżony. Składniki spalin są w nich dopalane w porowatych kanalikach wykonanych z węglika krzemu pokrytego powłoką z tlenku glinu i ceru oraz cząstkami platyny. Za sprawą swoich właściwości katalitycznych mogą one inicjować reakcję termicznego rozkładu spalin. Problemem jest jednak fakt, że mogą one ulegać zatkaniu. Prowadzi do nagłego spadku mocy silnika, a ponadto powoduje aktywowanie trybu awaryjnego jednostki napędowej, jak również oznacza wzrost zużycia paliwa.

Jak czyścić filtry cząstek stałych?

Drożność filtrów cząstek stałych można przywrócić, decydując się na ich profesjonalne czyszczenie. W przypadku filtrów DPF stosuje się zwykle wymuszane wypalanie, a przy filtrach FAP chemikalia rozkładające tworzący się osad. Pozostałości po tych procesach są następnie usuwane ciśnieniowo.